ul. Wilcza 35/41 lokal nr 17 V p. 00-679 Warszawa

Joanna Stanilewicz

Joanna Stanilewicz

Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, certyfikowany coach metodyki CoachWise, akredytacja ACC ICF.

Studentka psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalność kliniczna dziecka i rodziny, ukończyła szkolenie na Studium Psychoterapii Integratywnej przy SPCh, terapeuta I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, słuchaczka 3-letniej Warmińskiej Szkoły Biblijnej. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie administracji, studiów podyplomowych z rachunkowości, BHP.

Doświadczenie zawodowe uzyskała na stażu klinicznym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii oraz prowadząc prywatną praktykę.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży w zakresie leczenia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem, zaburzeń afektywnych, obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń adaptacyjnych. Pomaga osobom mającym trudności w relacjach, doświadczających braku satysfakcji z życia szkolnego lub zawodowego. Wspiera osoby borykające się z niskim poczuciem własnej wartości, doświadczających przemocy, mobbingu, wykorzystania. Zajmuje się także osobami z zaburzeniami osobowości.

Przyjmuje we wtorki w godz 16.00-20.00

INTEGRA - Ośrodek Pomocy Psychologicznej

realizacja: estinet.pl

Poradnia INTEGRA dołączyła do Ośrodka Pomocy Psychologicznej "Bednarska".
www.bednarska.warszawa.pl