ul. Wilcza 35/41 lokal nr 17 V p. 00-679 Warszawa

Cennik

Cennik usług
świadczonych przez OPP INTEGRA

(opłata za 50 minutową sesję)

Psychoterapia indywidualna (psychoterapeuci certyfikowani i niecertyfikowani)180 zł
Psychoterapia indywidualna (stażyści)120 zł
Psychoterapia małżeństw / par (60 min.)220 zł
Psychoterapia małżeństw / par (90 min.)270 zł
Psychoterapia rodzinna (60 min.)220 zł
Psychoterapia rodzinna (90 min.)270 zł
Superwizja procesu psychoterapii190 zł
Wizyta u lekarza psychiatry240 zł

Dodatek za pracę w języku angielskim +50%

Numer konta do wpłaty za sesje z psychoterapeutą:

59 1750 0012 0000 0000 3866 2465

Nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

Tytuł przelewu: nazwisko psychoterapeuty, sesja w dniu ……..

Płatność za kilka sesji może być dokonana na jednym przelewie.

INTEGRA - Ośrodek Pomocy Psychologicznej

realizacja: estinet.pl

Poradnia INTEGRA dołączyła do Ośrodka Pomocy Psychologicznej "Bednarska".
www.bednarska.warszawa.pl