ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Joanna Gajko-Chyży

Joanna Gajko-Chyży

Joanna Gajko Chyży

Absolwentka University of Leeds B.A. Hons Art and Humanities, 4 letniego Studium Psychoterapii oraz 2 letniego Studium Poradnictwa w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Ukończyła kurs Mediacje Pojednawcze w rodzinie na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Absolwentka specjalistycznego 3 letniego szkolenia Core Training ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna) zorganizowanego przez Instytut ISTDP w Waszyngtonie, przeprowadzonego w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie,  pod kierownictwem Jona Fredericksona 

Psychoterapeuta

Konsultacje również w języku angielskim, tłumaczenia ustne sesji terapeutycznych i superwizyjnych w trakcie szkoleń.

Zakres pomocy:

  • Trudności w relacjach
  • Konflikty rodzinne, problemy małżeńskie
  • Zaburzenia lękowe
  • Pomoc osobom współuzależnionym
  • Zaburzenia nastroju

A graduate of the University of Leeds BA hons in Art and Humanities, a 4-year Study of Psychotherapy and a 2-year School of Counseling at the Association of Christian Psychologists on Warsaw. I completed the Family Reconciliation Mediation course at the Stefan Wyszyński University UKSW. 

A graduate of a three year specialist Core Training ISTDP (Intensive Short-Term Psychodynamic Psychotherapy) at the Psychoeducation Lab in Warsaw organised by ISTDP Institute in Washington by Jon Frederickson.

Counsellor, family mediator, psychotherapist, offers consultations in English.

Sessions on Tuesdays from 4 pm to 8 pm

Help offered to clients struggling with:

  • Interpersonal difficulties
  • Family and marital problems
  • Anxiety
  • Codependency
  • Mood disorders

Przyjmuje w wtorki w godz 16.00-20.00

 

 

INTEGRA - Ośrodek Pomocy Psychologicznej

realizacja: estinet.pl