ul. Wilcza 35/41 lokal nr 17 V p. 00-679 Warszawa

Joanna Gajko-Chyży

Joanna Gajko-Chyży

Joanna Gajko Chyży

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka University of Leeds B.A. Hons Art and Humanities, 4 letniego Studium Psychoterapii oraz 2 letniego Studium Poradnictwa w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Ukończyła kurs Mediacje Pojednawcze w rodzinie na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwentka specjalistycznego 3 letniego szkolenia Core Training ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna) zorganizowanego przez Instytut ISTDP w Waszyngtonie, przeprowadzonego w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, pod kierownictwem Jona Fredericksona.

Konsultacje również w języku angielskim, tłumaczenia ustne sesji terapeutycznych i superwizyjnych.

Zakres pomocy:

  • Różne trudności życiowe 
  • Problemy w relacjach 
  • Nieumiejętność w stawianiu granic

Psychologist, psychotherapist, offers consultations in English.

A graduate of the University of Leeds BA hons in Art and Humanities, a 4-year Study of Psychotherapy and a 2-year School of Counseling at the Association of Christian Psychologists on Warsaw. I completed the Family Reconciliation Mediation course at the Stefan Wyszyński University UKSW. 

A graduate of a three year specialist Core Training ISTDP (Intensive Short-Term Psychodynamic Psychotherapy) at the Psychoeducation Lab in Warsaw organised by ISTDP Institute in Washington by Jon Frederickson.

Sessions on Tuesdays from 4 pm to 8 pm

Help offered to clients struggling with:

  • Various life difficulties
  • Relationship problems
  • Inability to set boundaries

Przyjmuje w wtorki w godz 16.00-20.00

 

INTEGRA - Ośrodek Pomocy Psychologicznej

realizacja: estinet.pl

Poradnia INTEGRA dołączyła do Ośrodka Pomocy Psychologicznej "Bednarska".
www.bednarska.warszawa.pl