ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Joanna Gajko-Chyży

Joanna Gajko-Chyży

Joanna Gajko Chyży

Absolwentka University of Leeds, 4 letniego Studium Psychoterapii oraz 2 letniego Studium Poradnictwa w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Ukończyłam kurs Mediacje Pojednawcze w rodzinie na UKSW.

Obecnie w trakcie specjalistycznego szkolenia Core Training ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna) w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie pod kierownictwem Jona Fredericksona.

Psychoterapeuta, doradca psychologiczny, mediator rodzinny.

Konsultacje również w języku angielskim, tłumaczenia

psychoterapeutyczne.

 

Zakres pomocy:

  • Trudności w relacjach
  • Konflikty rodzinne, problemy małżeńskie
  • Zaburzenia lękowe
  • Pomoc osobom współuzależnionym
  • Zaburzenia nastroju

A graduate of the University of Leeds, a 4-year Study of Psychotherapy and a 2-year School of Counseling at the Association of Christian Psychologists on Warsaw. I completed the Family Reconciliation Mediation course at the Stefan Wyszyński University UKSW. Currently, undergoing a specialist Core Training ISTDP (Intensive Short-Term Psychotherapy Psychotherapy) at the Psychoeducation Lab in Warsaw under the leadership of Jon Frederickson.

Counsellor, family mediator, psychotherapist, offers consultations in English.

Help offered to clients struggling with:

  • Interpersonal difficulties
  • Family and marital problems
  • Anxiety
  • Codependency
  • Mood disorders

Przyjmuje w wtorki w godz 16.00-20.00

INTEGRA - Ośrodek Pomocy Psychologicznej

realizacja: estinet.pl