ul. Wilcza 35/41 lokal nr 17 V p. 00-679 Warszawa

Jacek Helman

Jacek Helman

Certyfikowany psychoterapeuta. Certyfikat nadany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Absolwent Studium Psychoterapii przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Wykształcenie teologiczne: Master of Arts z teologii przy TCM International Institute, Stany Zjednoczone oraz ekonomiczne. Ukończony kurs poradnictwa organizowany przez Eurovangelism, Wielka Brytania oraz Szkolenie Podstawowe z Poradnictwa Chrześcijańskiego przy Instytucie Poradnictwa Chrześcijańskiego Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i Misja”. Chrześcijanin: Kościół Zielonoświątkowy. 

28.09.2022 Zarząd Główny Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, uchwałą z dnia 28.09.2022, nadał mi status superwizora-aplikanta.

Rodzaj świadczonej pomocy

Pracuję w nurcie ”Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim”, w oparciu o całościowe, widzenie człowieka w wymiarze psychicznym, fizycznym i duchowym, jak również wykorzystuję dorobek różnych szkół psychoterapii, w tym ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna)

Główna problematyka:

  • brak poczucia sensu życia, samotność, samoakceptacja, problemy z przebaczeniem sobie i innym,
  • homoseksualizm (w aspekcie: niechciany pociąg do tej samej płci (SSA) – mężczyźni),
  • niechciane zachowania seksualne,
  • poczucie straty,
  • depresja,
  • DDD, DDA,
  • trudności w kontaktach społecznych.

 Przyjmuje w poniedziałki, w godzinach 16 – 20.

INTEGRA - Ośrodek Pomocy Psychologicznej

realizacja: estinet.pl

Poradnia INTEGRA dołączyła do Ośrodka Pomocy Psychologicznej "Bednarska".
www.bednarska.warszawa.pl