ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Elżbieta Plusczyńska

Elżbieta Plusczyńska

Elżbieta Plusczyńska

Ukończyłam magisterskie studia na Papieskim Wydziale Teologicznym. Obecnie jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich „Integra” w Warszawie oraz akredytowanym coachem ACC ICF (International Coach Federation) po Podyplomowych Międzynarodowych Studiach Coachingu w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego.

Ponadto ukończyłam roczny Kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży na SPCH, a także dwuletnie Studium Małżeństwa I Rodziny oraz Animatorów Małżeństw na Papieskim Wydziale Teologicznym.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i pracuję pod stałą superwizją.

Pracuję w nurcie integratywnym z osobami poszukującymi własnej drogi rozwoju, chcącymi poznać i zrozumieć siebie, a także przeżywającymi kryzysy tożsamości w sferze duchowej, wartości i sensu życia.

Oferuję wsparcie w rozwoju osobistym i duchowym oraz pracę nad samorozwojem.

Rodzaj świadczonej pomocy:
Oferuję coaching oraz psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży z trudnościami w przeżywaniu emocji, kryzysach osobistych, religijnych i wartości, trudnościach wychowawczych, małżeńskich. Zajmuję się osobami przeżywającymi lęk i niepokój, poczucie winy, wstyd, fobie, trudności w relacjach z innym, zaburzenia odżywiania.

Przyjmuję w poniedziałki w godz. 9.00-13.00

INTEGRA - Ośrodek Pomocy Psychologicznej

realizacja: estinet.pl