ul. Wilcza 35/41 lokal nr 17 V p. 00-679 Warszawa

Barbara Wangler

Barbara Wangler

Ukończyłam

  • 5-letnie studia magisterskie z nauk o rodzinie,
  • 5-letnie studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej,
  • 4-letnie studia doktoranckie z teologii moralnej,
  • 4-letnie Studium Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu OPTA,
  • blisko roczny kurs mediacji pojednawczych w rodzinie.

Ponadto stale doskonalę swój warsztat pracy uczestnicząc w krótkoterminowych szkoleniach, konferencjach, oraz poddając stałej superwizji swoją pracę psychoterapeutyczną u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Mam takie szczęście łączyć moje dwie główne pasje w życiu zawodowym – pracę z drugim człowiekiem, oraz podróże. Bliska mi jest idea pracy terapeutycznej skupiająca się na wspólnym budowaniu głębokiej, empatycznej i ciepłej relacji, co stanowi fundament wspólnego wyruszania w podróż w głąb pacjenta, w jego przeżycia, myśli, oraz niejednokrotnie trudne doświadczenia. Trafnie ujął to podejście G.O. Gabbard mówiąc, że Psychoterapeuta psychodynamiczny wychodzi poza diagnozę opisową i chce poznać pacjenta, jako człowieka. Psychoterapia psychodynamiczna nie pasuje do modelu interwencji chirurgicznej. Pacjent nie jest biernym odbiorcą aktywnych zabiegów lekarza. Jest raczej tak, że pacjent i terapeuta są partnerami w eksploracyjnej podróży’.

W OPP Integra prowadzę warsztaty ‚Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia’ w  poniedziałki i czwartki od godz. 17.00 do 19.00

Zapraszam Cię do wspólnej podróży!

INTEGRA - Ośrodek Pomocy Psychologicznej

realizacja: estinet.pl

Poradnia INTEGRA dołączyła do Ośrodka Pomocy Psychologicznej "Bednarska".
www.bednarska.warszawa.pl