ul. Wilcza 35/41 lokal nr 17 V p. 00-679 Warszawa

Anna Dorota Kaczmarska

Anna Dorota Kaczmarska

Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kształciłam się w Studium Psychoterapii SPCh, Studium Coachingu SPCh, Międzywydziałowym Podyplomowym Studium Rodziny KUL. Ukończyłam Kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz Kurs Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I, Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania.Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywałam w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie oraz w Centrum Medycznym prof. Marka Masiaka w Lublinie

Pracuję w podejściu integratywnym. Najbliższa mi jest terapia schematu oraz poznawczo – behawioralna.

Prowadzę terapię indywidualną dorosłych i młodzieży oraz terapię par.

Pomagam osobom doświadczającym trudności w relacjach, kryzysów życiowych, strat, cierpiącym z powodu obniżonego nastroju, depresji, lęków, obsesji i kompulsji, zaburzeń odżywiania, a także zaburzeń osobowości. Wspieram w zrozumieniu siebie, swoich emocji i potrzeb oraz lepszym radzeniu sobie z trudnościami, odkrywaniu sensu życia.

Zapraszam w poniedziałki w godzinach od 16 do 20.

 

INTEGRA - Ośrodek Pomocy Psychologicznej

realizacja: estinet.pl

Poradnia INTEGRA dołączyła do Ośrodka Pomocy Psychologicznej "Bednarska".
www.bednarska.warszawa.pl