ul. Wilcza 35/41 lokal nr 17 V p. 00-679 Warszawa

Anna Filipowicz

Anna Filipowicz

Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich po ukończonym 4-letnim szkoleniu w w/w stowarzyszeniu. Mgr teologii na PWTW, ukończyła Podyplomowe Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie SWPS, Bliskie jest jej podejście psychodynamiczne oraz Gestalt. Pracuje krótkoterminowo oraz w terapii długoterminowej.

Obszary pomocy:

  • pomoc osobom z doświadczeniem straty
  • kryzysy życiowe i konflikty rodzinne
  • brak akceptacji siebie
  • trudności w wyrażaniu i nazywaniu uczuć
  • trudności wychowawcze dzieci i młodzieży
  • praca z osobami poszukującymi własnej drogi rozwoju
  • łączenie treści psychologicznych, pedagogicznych i duchowych
  • praca z lękiem egzystencjalnym oraz lękiem przed śmiercią

Pracuje pod stałą superwizją. Prywatnie mężatka i matka.

Przyjmuje:

Czwartek: 16-20

INTEGRA - Ośrodek Pomocy Psychologicznej

realizacja: estinet.pl

Poradnia INTEGRA dołączyła do Ośrodka Pomocy Psychologicznej "Bednarska".
www.bednarska.warszawa.pl