ul. Wilcza 35/41 lokal nr 17 V p. 00-679 Warszawa

Ukończyłam Studium Psychoterapii przy SPCh w Warszawie i jednoroczny kurs poradnictwa w Londynie. Obecnie jestem w trakcie 3-letniego szkolenia ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna) w Instytucie ISTDP w Warszawie. W tym nurcie pracuję z pacjentami. 

Czym jest ISTDP? Jak sama nazwa wskazuje, jest terapią intensywną, wymagającą aktywności i zaangażowania, rzeczywistego chcenia, zarówno od terapeuty, jak i pacjenta. Ponadto jest precyzyjna, bo: terapeuta oprócz treści wnoszonych na sesji uwzględnia również mowę ciała pacjenta, która pozwala śledzić poziom lęku, a co za tym idzie, również poziom uczuć i mechanizmów obronnych; terapeuta stara się w sposób konkretny, adekwatny i uzasadniony reagować na zachowania/słowa pacjenta, pozostaje zawsze 1 krok tuż za pacjentem; każda sesja sfokusowana jest na konkretnym problemie emocjonalnym pacjenta, dzięki czemu jej czas jest efektywnie wykorzystany na pracę. Dzięki tym cechom terapia ISTDP jest najkrótszą możliwą drogą w procesie głębokiego i trwałego zdrowienia konkretnego pacjenta. Sesja ISTDP trwa zazwyczaj 75 minut i odbywa się co dwa tygodnie.

Przyjmuję pacjentów, którzy zmagają się z takimi objawami jak: lęk, depresja, niska samoocena, natrętne myśli, kompulsywne zachowania, nadmierne poczucie winy lub jej brak, somatyzacja, trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu bliskich relacji, sztywne, niesłużące pacjentowi schematy funkcjonowania w życiu, zachowania impulsywne, ..

Prowadzę również sesje w języku angielskim. 

I’ve graduated from the School of Psychotherapy at SPCh in Warsaw and I’ve completed a 1-year counselling course in London. At the moment, I’m in the middle of the ISTDP core training course at Instytut ISTDP in Warsaw. In my work with patients, I adopt the ISTDP approach. English speaking patients are welcome.

 

Kontakt: 602 282 404

 

 

INTEGRA - Ośrodek Pomocy Psychologicznej

realizacja: estinet.pl

Poradnia INTEGRA dołączyła do Ośrodka Pomocy Psychologicznej "Bednarska".
www.bednarska.warszawa.pl