ul. Wilcza 35/41 lokal nr 17 V p. 00-679 Warszawa

Olga Walecka

Olga Walecka

ZAPRASZAM

psychoterapeuta  pedagog  teolog
online w poniedziałki 16-20
możliwość innych uzgodnień

OFERUJĘ:

 • psychoterapię indywidualną dorosłych
 • konsultacje wychowawcze, małżeńsko-rodzinne, z pogranicza psychologii i duchowości

i poznacie prawdę, a prawda wolnymi was uczyni  (J 8,32) 

Moją pasją jest towarzyszyć człowiekowi w jego psychiczno-duchowym rozwoju, pokonywaniu trudności, przeżywanym cierpieniu, odkrywaniu nowych perspektyw służących zdrowiu i pozytywnej zmianie.

JAKO PSYCHOTERAPEUTA

Pracuję w nurcie psychoterapii integralnej w podejściu chrześcijańskim, wykorzystując między innymi koncepcję psychodynamiczną i poznawczo-behawioralną. Dostosowuję aktywność terapeutyczną do potrzeb i możliwości osoby. Pracę systematycznie poddaję superwizji.

POMAGAM W OBSZARACH szczególnie związanych z:

 • poznaniem i akceptacją siebie
 • budowaniem dobrych relacji z Bogiem i ludźmi (małżeństwo, rodzina, wspólnota, przyjaźń itd.)
 • wyrażaniem emocji, zaspokajaniem potrzeb zgodnie z wyznawanymi wartościami
 • rozwiązywaniem konfliktów wewnętrznych
 • pokonywaniem trudności życiowych związanych z chorobą, śmiercią, stratą bliskich, sensem, rozeznaniem i wyborem, kryzysami rozwojowymi min rozwoju związku, wieku średniego itd.
 • przeżywaniem smutku, lęku, napięcia, depresji

WYKSZTAŁCENIE

 • studia pedagogiczne – tytuł magistra (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • studia teologiczne – tytuł magistra (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • studia teologiczne – specjalność – duszpasterstwo rodzin (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • 4-letnie Studium Psychoterapii – w trakcie szkolenia (prowadzone przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich)

KURSY między innymi:

 • Trening umiejętności wychowawczych część I i II
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców”
 • „Szkoła dla rodziców” – „Konflikty między dziećmi”
 • Pomóż mi zrozumieć kim jestem, czyli praca z uczniem przeżywającym trudności.
 • Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi.
 • „Profilaktyka i diagnostyka zagrożeń uwarunkowanych kulturowo”
 • „Trening myślenia twórczego”
 • „Seminarium superwizyjne nt. specyficznych tematów dot. duchowości / religijności w psychoterapii”

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

FORMACJA

 • Wieloletnie doświadczenie pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą
 • różne działania na rzecz formacji intelektualnej i religijno-duchowej rodziców i rodzin
 • doświadczenie pracy z kobietami i matkami z dziećmi w trudnych sytuacjach życiowych
 • doświadczenie psychoterapeutyczne na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym
 • troska o życie duchowe przez modlitwę osobistą, liturgiczną, coroczne rekolekcje (ignacjańskie, lectio-divina, kursy ewangelizacyjne, inne)

Tel: 781 695 609

INTEGRA - Ośrodek Pomocy Psychologicznej

realizacja: estinet.pl

Poradnia INTEGRA dołączyła do Ośrodka Pomocy Psychologicznej "Bednarska".
www.bednarska.warszawa.pl