ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

pastor Agata Pietras

pastor Agata Pietras

Pedagog, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta.

Psychoterapię rozumiem jako spotkanie w leczącej relacji, w której towarzyszę drugiej osobie w zdrowieniu, poznawaniu i rozumieniu siebie. To proces w którym przepracowując różne trudności i konflikty wewnętrzne, nie tylko jest szansa poznać ich genezę ale nauczyć się radzić sobie bez usztywnionych destrukcyjnych schematów, które nas ograniczają w wyrażaniu siebie lub utrudniają relację z innymi.

Zapraszam na psychoterapię indywidualną osoby dorosłe i młodzież.

Prowadząc psychoterapię zajmuję się szerokim spektrum różnych problemów związanych z przeżywaniem cierpienia psychicznego, objawiającego się m.in. poprzez: poszukiwanie poczucia własnej tożsamości (również tożsamości płciowej) oraz wartości, przeżywanie lęku i niepokoju, stałe odczuwanie poczucie winy i wstydu, poczuciem braku sensu życia, braku poczucia satysfakcji, fobie, trudności w relacjach z bliskimi, depresję, zahamowania w bliskich relacjach lub społecznych. Ponieważ widzę osobę jako całość psychofizyczną oraz duchową wspieram w procesie terapeutycznym poszukiwanie relacji z Bogiem oraz własnej duchowości w oparciu o ewangelię w kontekście przeżywanych trudności.

Bliskie jest mi korzystanie z różnych podejść psychoterapeutycznych m.in psychodynamicznej, transakcyjnej i schematu.

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Studium Terapii Uzależnień, Szkoły Trenerów Interpersonalnych, Studium Psychoterapii SPCH, Teologii Biblijno-Pastoralnej WSTS.

Jestem twórcą i założycielem Stowarzyszenia Antidotum na rzecz przeciwdziałania stygmatyzacji i marginalizacji społecznej grup i osób będących w kryzysowej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Od 2002 prowadzę w ramach stowarzyszenia Antidotum ośrodek Dom Terapii i Readaptacji Społecznej dla osób uzależnionych i w sytuacji kryzysowej w tym bezdomności.

Jestem pastorem Misyjnej Wspólnoty Betesda, należącej do Kościoła Bożego w Chrystusie.

Prywatnie jestem żoną i matką trzech córek w tym dwóch dorosłych.

W Ośrodku Integra przyjmuję w środy w godz. 13.00-19.00, również skype.

INTEGRA - Ośrodek Pomocy Psychologicznej

realizacja: estinet.pl