ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

ks. Przemysław Krawiec

ks. Przemysław Krawiec

ks. Przemysław Krawiec

Absolwent politologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Opolskim, teologii na UKSW w Warszawie oraz Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Pracuje z osobami zmagającymi się z nerwicami, problemami w zakresie przeżywania i wyrażania emocji, doświadczającymi trudności w relacjach z najbliższymi i w społecznym funkcjonowaniu. Szczególnie są mu bliskie problemy pojawiające się na styku wiary i psychologii związane z niewłaściwym obrazem Boga, ukształtowane w trakcie przemocowego wychowania religijnego.

Przyjmuję w czwartki w godz. 15.00-20.00

INTEGRA - Ośrodek Pomocy Psychologicznej

realizacja: estinet.pl