ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Joanna Olszyńska

Joanna Olszyńska

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Psychoterapii Integratywnej przy SPCh w Warszawie.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, które:

  • cierpią z powodu lęków, depresji i/lub objawów somatycznych
  • zaburzeń odżywiania
  • doświadczają kryzysu, konfliktów wewnętrznych, silnego stresu lub wypalenia zawodowego
  • mają trudności w relacjach
  • borykają się z trudnościami wynikającymi z obniżonego poczucia własnej wartości
  • poszukują sensu i własnej tożsamości
  • doświadczyły zaniedbania lub straty kogoś bliskiego
  • wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym lub innym uzależnieniem
  • są niezadowolone z jakości swojego życia, chcą je uporządkować oraz szukają dalszych dróg swojego rozwoju.

Prowadzi także psychoterapię w języku angielskim oraz program terapeutycznej pracy z barierą językową.

Przyjmuje w środy 16.00-20.00.

INTEGRA - Ośrodek Pomocy Psychologicznej

realizacja: estinet.pl