ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Ita Szpulak

Ita Szpulak

psycholog

certyfikowany psychoterapeuta Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

asystent psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową. W CPP Integra przyjmuję we wtorki od 9 do 20.

Najczęściej pracuję z osobami, które:

  • pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych (DDA, DDR, DDD),
  • doświadczają lub doświadczyły różnego rodzaju przemocy,
  • doświadczają zaburzeń lękowych i afektywnych,
  • przeżywają różnego rodzaju kryzysy na danym etapie swojego życia,
  • są zainteresowane i zaciekawione rozwojem własnym.

W pracy psychoterapeutycznej łączę podejście psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne i psychodramatyczne.

Poza pracą terapeutyczną realizuję różne formy pracy z grupami m.in. treningi, szkolenia, warsztaty rozwojowe. Aktualnie współpracuję z jedną z warszawskich firm, organizując obszar rozwoju personalnego dla jej pracowników. Współpracuję także z jezuickimi ośrodkami rekolekcyjnymi. Towarzyszę rekolektantom odprawiającym Ćwiczenia Duchowe oraz współprowadzę Ćwiczenia z bibliodramą.

Swoją pracę wykonuję w oparciu o zasady kodeksu etycznego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i systematycznie ją superwizuję z certyfikowanymi superwizorami.

Najistotniejszymi punktami w moim własnym szkoleniu były:

  • ukończenie studiów psychologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim (2009 r.),
  • ukończenie Studium Psychoterapii organizowanego przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich (2013 r.),
  • uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty SPCh (2017 r.),
  • ukończenie I stopnia szkolenia z psychodramy w metodzie Moreno i uzyskanie certyfikatu asystenta psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy, będącego członkiem Psychodrama – Institut fur Europa e.v. z siedzibą w Berlinie (2017 r.).

Jestem także absolwentką wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego (2003 r.).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam od 2009 roku w kilku dolnośląskich ośrodkach i poradniach zajmujących się udzielaniem pomocy psychologicznej dla dorosłych, a także dla dzieci i młodzieży. Od kilku lat prowadzę własną praktykę, do niedawna we Wrocławiu, a od 2017 roku w Warszawie. Mam doświadczenie w pracy zarówno z osobami świeckimi, jak i duchownymi.

INTEGRA - Ośrodek Pomocy Psychologicznej

realizacja: estinet.pl