ul. Wilcza 66/68, 00-679 Warszawa

Psychodrama

Psychodrama

Psychodrama

PSYCHODRAMA W WARSZAWIE

GRUPA ROZWOJOWO-TERAPEUTYCZNA

prowadzona metodą psychodramy wg J.L. Moreno

Pierwsze spotkanie odbędzie się po zebraniu grupy. Jego celem będzie wstępne poznanie się grupy i metody. Po nim każda osoba podejmie decyzję co do kontynuacji. Ze względu na niepewną jeszcze sytuację pandemiczną nie podajemy odgórnie terminu tego spotkania. Ustalimy go wspólnie, gdy zbierze się grupa, uwzględniając bieżące możliwości.

Grupa będzie miała charakter półotwarty. Liczba miejsc: min. 8, max. 12 osób. Przy większej liczbie chętnych rozważymy otworzenie drugiej, równoległej grupy.

Prowadzące:

Marta Maryl – dr n.med., certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener Polskiego Instytutu Psychodramy, wykładowca, prowadzi grupy na kursach psychoterapii, trener w szkoleniach w biznesie.

Ita Szpulak – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, w drodze do certyfikatu terapeuty Polskiego Instytutu Psychodramy. Prowadzi psychoterapię indywidualną i różne formy pracy z grupami.

Czas i miejsce:  Ośrodek Pomocy Psychologicznej INTEGRA, ul. Wilcza 66/68 Warszawa

Spotkania raz w miesiącu w soboty (prawdopodobnie w godz. 9-18 z przerwą na obiad).  Czas trwania I etapu: 12 spotkań.

Koszt: 450 zł/spotkanie (8 h)

 Zapraszamy osoby, które chcą się kreatywnie rozwijać, są otwarte na pracę w grupie, a także na pracę z ciałem i ruchem. Psychodrama daje ogromną przestrzeń do rozwoju, zarówno w zakresie osobistym, jak i zawodowym. Jest metodą efektywną przede wszystkim dlatego, że bazuje na działaniu, angażuje całą osobę, z jej ciałem, umysłem, emocjami, tym, co świadome i nieświadome. Istotna jest także wartość grupy, która we wspólnym procesie wspiera rozwój poszczególnych osób.

Więcej o metodzie psychodramy  https://www.psychodrama.pl/psychodrama_jako_metoda.html

Zgłoszenia:

Marta   502 056 587   marta.gadas@wp.pl

Ita    502 851 972   ita.szpulak@gmail.com

 

Istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia uczestnictwa w grupie, potwierdzonego przez Polski Instytut Psychodramy, liczącego się jako godziny pracy własnej w przypadku osób ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty.

 

INTEGRA - Ośrodek Pomocy Psychologicznej

realizacja: estinet.pl