Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Doradztwo zawodowe to spotkania, na których pomagamy  w wyborze lub zmianie zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia zawodowego, odkrywając umiejętności, predyspozycje, możliwości i marzenia klienta.

Spotkanie trwa 50 minut.

Partnerzy