Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Doradztwo wychowawcze jest odpowiedzią na doświadczane przez rodziców trudności wychowawcze. W czasie spotkania proponowana jest analiza sytuacji i trudności, przyjrzenie się potrzebom dziecka, uzupełnienie wiedzy i umiejętności wychowawczych oraz wsparcie przy wprowadzaniu zamierzonych zmian. Częstotliwość spotkań jest ustalana indywidualnie w czasie pierwszego spotkania.

Spotkanie trwa 50 minut.

Partnerzy