Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Psychoterapia par i rodzin jest formą pomocy adresowaną do par przeżywających trudności w relacjach. Sesje odbywają się zazwyczaj raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie.
Psychoterapia rodzinna kierowana jest do rodzin, doświadczających kłopotów wychowawczych, znajdujących się w kryzysach sytuacyjnych lub rozwojowych. Na sesję zapraszani są wszyscy członkowie rodziny. Sesje odbywają się zazwyczaj raz na dwa lub trzy tygodnie.

Sesja trwa 50 minut.

Partnerzy