Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Psychoterapia indywidualna to praca nastawiona na szersze i głębsze poznanie i zrozumienie siebie, aktualnego cierpienia, swojej historii życia, relacji, co pozwala na zmianę funkcjonowania w życiu. Oferujemy psychoterapię dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Sesje terapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Czas trwania terapii ustalany jest z psychoterapeutą podczas wstępnych konsultacji.

Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut.

Partnerzy