Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Doradztwo psychologiczne/counselling to forma krótkoterminowej pomocy oferowana osobom przeżywającym kryzysy życiowe, żałobę, problemy w relacjach i inne trudności.
Celem counsellingu jest pomoc w procesie uświadamiania i akceptacji własnych uczuć, potrzeb, zachowań i możliwości. Counsellor/doradca oferuje klientowi wsparcie w doświadczanych przez niego kryzysach, towarzyszenie w zmianach, ukierunkowanie na rozwój i naukę umiejętności korzystania z posiadanego potencjału i zasobów.
Spotkania mogą również służyć wstępnemu rozpoznaniu i ukierunkowaniu klienta w poszukiwaniu specjalistycznej pomocy.
Specyfiką oferowanego przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich poradnictwa jest otwartość na poruszane przez klienta tematy związane z religijnością, duchowością oraz stykiem psychologii i duchowości.

Spotkanie trwa 50 minut.

Partnerzy