Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Konsultacje psychologiczne to wstępne spotkanie, które służy zorientowaniu się w sytuacji problemowej oraz znaleźć odpowiednich form pomocy.

Spotkanie trwa 50 minut.

Partnerzy