Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

pedagog, psychoterapeuta, doradca psychologiczny.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię małżeńską i terapię rodzinną.
Pomagam w następujących obszarach:

– problemy małżeńskie, rodzinne i wychowawcze,
– trudności w relacjach,
– sytuacje kryzysowe,
– zaburzenia lękowe,
– zaburzenia nastroju,
– zaburzenia osobowości i zachowania,
– problemy z pogranicza psychologii i duchowości.

W pracy korzystam z dorobku różnych kierunków psychoterapeutycznych, aby leczyć i wspierać osobę w jej psycho-fizyczno-duchowym zdrowiu i rozwoju.

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach.
Szkoliłam się w ramach 4-letniego, całościowego Kursu Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Zrealizowałam szkolenie w modułach: – podejście systemowe w terapii rodzin, – podejście psychodynamiczne w psychoterapii, – podejście egzystencjalne Gestalt, – podejście behawioralno-poznawcze, – terapia własna.

Ukończyłam studia podyplomowe:
– nauki o rodzinie (Instytut Studiów nad Rodziną UKSW),
– teologię ogólną (UKSW),
– Studium Poradnictwa (SPCh).

Byłam uczestniczkę różnych szkoleń i kursów m.in.:
– z logoterapii (specjalizacja: psychoterapia integralna i noo-psychoterapia) realizowane przez Instytut Biofeedbacku
i Noo-psychosomatyki w Lublinie,
– z zakresu profilaktyki uzależnień i relacji interpersonalnych (UKSW),
– kursu nauczycielskiego z zakresu naturalnego planowania rodziny (INER),
– szkolenie „New directions-program grupy wsparcia dla osób pragnących pokonać problem homoseksualny” (ZR-B),
– warsztaty rozwiązywania konfliktów i komunikacji (PCM).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w ramach staży terapeutycznych: – w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, – w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, – w Ośrodku Pomocy Psychologicznej SPCh i Caritas w Warszawie.
Pracowałam w Centrum Psychologicznym „Spotkanie” SPCh w Warszawie. Obecnie pracuję w CPP Integra SPCh w Warszawie oraz w gabinecie psychiatryczno-terapeutycznym PTP w Nowym Dworze Mazowieckim. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pracuję również z młodzieżą gimnazjalną w ramach katechezy szkolnej.

Prywatnie jestem żoną i matką dwójki dorosłych dzieci.

Przyjmuje w poniedziałki 16.00-20.00 oraz w piątki od 13.00 do 20.00

Partnerzy