Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

joanna_olszynska_zdj

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Psychoterapii Integratywnej przy SPCh w Warszawie.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, które:
• cierpią z powodu lęków, depresji i/lub objawów somatycznych
• zaburzeń odżywiania
• doświadczają kryzysu, konfliktów wewnętrznych, silnego stresu lub wypalenia zawodowego
• mają trudności w relacjach
• borykają się z trudnościami wynikającymi z obniżonego poczucia własnej wartości
• poszukują sensu i własnej tożsamości
• doświadczyły zaniedbania lub straty kogoś bliskiego
• wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym lub innym uzależnieniem
• są niezadowolone z jakości swojego życia, chcą je uporządkować oraz szukają dalszych dróg swojego rozwoju.

Prowadzi także psychoterapię w języku angielskim oraz program terapeutycznej pracy z barierą językową.

Przyjmuje w środy 16.00-20.00 oraz w czwartki 09.00-12.00

Partnerzy