Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Dr n. hum., psycholog, certyfikowany psychoterapeuta SPCh i superwizor aplikant, lider i superwizor grup Balinta

Specjalizuję się w terapii małżeńskiej, pracy z parami, psychoterapii osób doświadczających strat, lęków, przemocy, zaburzeń więzi, problemów związanych z cyklami rozwojowymi, szkolę i superwizuję liderów grup Balinta.
W pracy terapeutycznej opieram się na podejściu systemowym i integracyjnym.
Jestem certyfikowanym psychoterapeutą SPCh (nr 18/2006), ukończyłam 4-letnie Studium Psychoterapii, jestem w trakcie certyfikacji PTP. Pracuję pod stałą superwizją (mgr Jadwiga Śliwczyńska, mgr Bożena Winch).
Uzyskałam następujące certyfikaty: certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie NL (nr 124/2011), Certyfikat psychosomatyczny PTL Sekcji Medycyny Psychosomatycznej (nr 1/2009), Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ PTP (509XII/2009), Lidera Grup Balinta (nr 1/2009), Superwizora Grup Balinta (nr 1/2017), Mediatora PCM (36/MRK/06/2007), ADHD, ODD, CD – CBT 2007.
Odbyłam liczne szkolenia m.in. Systemowej Terapii Rodzin (IPiN Warszawa, WTTS Poznań), psychoterapii psychodynamicznej, psychoanalitycznej, poznawczo-behawioralnej, Gestalt, seksuologii sądowej.
Uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii w 2003, badając zjawisko zaufania i nadzoru w rodzinie w okresie dorastania (UKSW Warszawa).
Jako psychoterapeuta pracowałam w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany M. St. Warszawy (2005-2006), Instytucie Psychosomatycznym w Warszawie (od 2011), odbyłam staż kliniczny w II Klinice Psychiatrycznej WUM Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie.
Od 2008 pracuję jako adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuję się problematyką pomocy rodzinie, kryzysów rodzinnych, interwencją kryzysową i mediacją, psychologią rozwoju człowieka, nieprzystosowaniem społecznym, idą grup Balinta. Jestem autorką artykułów i rozdziałów w książkach w wymienionych obszarach.
Prywatnie jestem żoną i mamą pięciu synów.

W CPP Integra przyjmuje w piątki 9.00-20.00

Partnerzy