Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

UWAGA!!!

GRUPA 12 KROKÓW, która ruszyła 1 października przyjmie jeszcze 2-3 osoby.

Zapraszam serdecznie!

Szczegóły poniżej:

Wreszcie żyć! – Warsztaty 12 kroków ku pełni życia.

Warsztaty są dla tych, którzy:

• chcą poznać realnego siebie, swoje uczucia, myśli, przekonania, pragnienia
• chcą poprawić relację z samym sobą
• chcą przyjrzeć się i poprawić swoją relację z Bogiem, najbliższymi, innymi ludźmi
• mają tendencję do izolowania się, wycofywania się
• zostali zranieni w dzieciństwie
• mają zaniżoną samoocenę, czują się niezrozumiani, odrzuceni
• mają problem z komunikowaniem się z innymi ludźmi
• zaniedbują własne potrzeby, pragnienia lub ich nie odczuwają
• posiadają nadmierną potrzebę kontroli siebie i innych, przeżywają lęki
• zmagają się z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi
• są przesadnie odpowiedzialni lub przesadnie nieodpowiedzialni
• są uwikłani w uzależnienia osobiste lub uzależnieni od innych osób
• chcą pracować w grupie, są otwarci na nowe znajomości i wsparcie od innych
• chcą odzyskać poczucie sprawczości
• chcą odzyskać wolność wewnętrzną, swój potencjał – nareszcie żyć twórczo i radośnie

Program opiera się na programie 12 kroków AA. Korzysta z dorobku psychologii. Dodatkowo osobista i grupowa praca inspirowana jest tekstami biblijnymi, chrześcijańską wizją człowieka, jego rozwoju.

Czas:

• spotkania odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki od godz. 20.05 do godz. 22.05
• pierwsze spotkanie odbędzie się 1 października 2018 roku
• przez kolejne 16-24 miesięcy – w zależności od dynamiki grupy

Miejsce:

• OPP Integra, ul. Wilcza 66/68, Warszawa, sala nr 6

Koszty uczestnictwa:

• 50 zł za każde 2-godzinne spotkanie, płatne z góry za cały miesiąc (niezależnie od nieobecności) + jednorazowy wkład 50 zł za materiały do pracy (płatne na pierwszym spotkaniu)

Zapisy:

• Pod nr tel. 697 011 207, mail: sekretariat@spch.pl
• Kwalifikacja do grupy poprzedzona jest około 30-minutową, bezpłatną wstępną rozmową z prowadzącą zajęcia

Prowadząca:

• Beata Misztal – mgr teologii, po doradztwie psychologicznym w SPCH, jest na ostatnim semestrze psychologii klinicznej i zdrowia na Uniwersytecie SWPS

Partnerzy