Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Psychoterapeuta. Certyfikowany coach metodyki Coach Wise.

Studentka psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – specjalność kliniczna dziecka i rodziny, uczestniczka szkolenia na Studium Psychoterapii Integratywnej przy SPCh, terapeuta I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Absolwentka studiów magisterskich w zakresie administracji, studiów podyplomowych z rachunkowości, BHP. Ukończyła Warmińską Szkołę Biblijną.

Doświadczenie zawodowe uzyskała na stażu klinicznym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii oraz prowadząc prywatną praktykę pod superwizją.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży  w zakresie leczenia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem, w tym PTSD, zaburzeń afektywnych, lękowych, obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń adaptacyjnych. Pomaga osobom mającym trudności w relacjach,  doświadczających braku satysfakcji z życia szkolnego lub zawodowego. Wspiera osoby borykające się niskim poczuciem własnej wartości, doświadczających przemocy, mobbingu, wykorzystania. Zajmuje się także osobami z zaburzeniami osobowości.

Partnerzy