Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

certyfikowany psychoterapeuta analityczny
psychoterapeuta systemowy
terapeuta uzależnień i współuzależnień
prowadzi:
konsultacje, psychoterapię osób dorosłych, terapię małżeństw/par, psychoedukację, treningi.

W szczególnych przypadkach możliwa również psychoterapia przez Skype.

 
obszary pracy:
• stany przewlekłego napięcia emocjonalnego, przygnębienia, zmęczenia, depresji, lęków
• powtarzanie tych samych raniących schematów w relacjach ze sobą i z bliskimi
• problemy w budowaniu satysfakcjonujących związków z ludźmi
• poczucie „utknięcia”, bezruchu, szeroko rozumianego braku
• niepokoje i niepewności wyniesione z rodzin pochodzenia ( z problemem alkoholowym czy innych dysfunkcji)
• bóle i choroby o podłożu psychosomatycznym
• myśli i czynności natrętne
• trudne doświadczenia życiowe -przeżywanie żałoby, wszelkich utrat
• zaciekawienie własnym rozwojem

Odbyte szkolenia w zakresie psychoterapii:
– 4-letnie Studium Psychoterapii Analitycznej, afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej i zgodne z kryteriami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej;
– 4-letni kurs psychoterapii systemowej Ośrodek Psychoterapii Systemowej Kraków,
– 2-letnie Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (IPZ),
– 1-roczne Studium Socjoterapii i Pomocy Psychologicznej (OMiSP)
– dodatkowe kursy i szkolenia: szkolenia w zakresie Terapii Behawioralno-Poznawczej , Gestalt, terapii DDA, mediacje rodzinne, warsztaty umiejętności wychowawczych I i II stopnia, szkolenia w zakresie prowadzenia treningów interpersonalnych i terapii grupowej.

Przyjmuje w poniedziałki w godz 10.00-13.00

Partnerzy