Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

a-pietras-nowe

 

pedagog, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta.

 

Psychoterapię rozumiem jako spotkanie w leczącej relacji, w której towarzyszę drugiej osobie w zdrowieniu, poznawaniu i rozumieniu siebie. To proces w którym przepracowując różne trudności i konflikty wewnętrzne, nie tylko jest szansa poznać ich genezę ale nauczyć się radzić sobie bez usztywnionych destrukcyjnych schematów, które nas ograniczają w wyrażaniu siebie lub utrudniają relację z innymi.

 

Zapraszam na psychoterapię indywidualną osoby dorosłe, młodzież i pary.

 

Prowadząc psychoterapię zajmuję się szerokim spektrum różnych problemów związanych z przeżywaniem cierpienia psychicznego w wyniku traumatycznych doświadczeń okresu dzieciństwa lub dorosłości, zagubienia czy poszukiwania poczucia własnej tożsamości i wartości, spotkania z własnym lękiem czy złością, poczuciem winy i wstydu, poczuciem braku sensu życia, fobiami, trudnościami w relacjach z bliskimi, depresją, zahamowaniami w bliskich relacjach lub społecznych, poszukiwania relacji z Bogiem, własnej duchowości.

 

Bliskie jest mi korzystanie z różnych podejść psychoterapeutycznych m.in transakcyjnej i schematu.

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Studium Terapii Uzależnień, Szkoły Trenerów Interpersonalnych, Studium Psychoterapii SPCH.

 

Jestem twórcą i założycielem Stowarzyszenia Antidotum na rzecz przeciwdziałania stygmatyzacji i marginalizacji społecznej grup i osób będących w kryzysowej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

 

Od 2002 prowadzę w ramach stowarzyszenia Antidotum ośrodek Dom Terapii i Readaptacji Społecznej dla osób uzależnionych i w sytuacji kryzysowej w tym bezdomności.

 

Od 2007 roku prowadzę psychoterapię indywidualną z osobami dorosłymi, nieradzącymi sobie z przeżyciami traumatycznymi, własnymi emocjami z rozerwanymi więziami rodzinnymi i społecznymi.

 

Jestem pastorem Wspólnoty Chrześcijańskiej – Betesda KBwCh.

 

Prywatnie jestem żoną i matką trzech córek w tym dwóch dorosłych.

 

W Ośrodku Integra przyjmuję we wtorki w godz. 16.00-20.00

Partnerzy