Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Pastor, pedagog, terapeuta uzależnień, psychoterapeuta w trakcie szkolenia.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych m.in w zakresie:
– problemów w relacjach z bliskimi i społecznymi,
– depresji, w tym u osób w wieku średnim i starszych
– uzależnień (alkohol i inne),
– konfliktów wewnętrznych,
– nieradzenia sobie z emocjami (lęk, złość, wstyd itp.),
– przeżytych traum i trudnych doświadczeń w okresie dzieciństwa, dorastania i dojrzałości,
– niemożliwości realizacji własnego potencjału, kreatywności, zahamowań społecznych i w relacjach osobistych,
– poszukiwania relacji z Bogiem, własnej duchowości i tożsamości oraz wsparcia duchowego.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:
Ukończyłam Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Studium Terapii Uzależnień w Warszawie, Szkółkę Trenerów Warsztatowych i Interpersonalnych, studentka Studium Psychoterapii w SPCH.
Jestem założycielką Stowarzyszenia Antidotum i twórcą Domu Terapii i Readaptacji Społecznej dla osób i rodzin w sytuacji kryzysowej w tym uzależnionych, bezdomnych.
Od 2007 roku prowadzę psychoterapię indywidualną z osobami dorosłymi, nieradzącymi sobie z przeżyciami traumatycznymi, własnymi emocjami z rozerwanymi więziami rodzinnymi i społecznymi.
Jestem pastorem Wspólnoty „Betesda”, przynależnej do Zborów Kościoła Bożego w Chrystusie.
Prowadzę zawodowe szkolenia i warsztaty dla interesariuszy świadczących pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.

W Ośrodku Integra przyjmuje we wtorki w godz. 13.00-16.00

Partnerzy