Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Certyfikowany psychoterapeuta Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Absolwent Studium Psychoterapii SPCh. Wykształcenie teologiczne: Master of Arts z teologii przy TCM International Institute, Stany Zjednoczone oraz ekonomiczne. Ukończony kurs poradnictwa organizowany przez Eurovangelism, Wielka Brytania oraz Szkolenie Podstawowe z Poradnictwa Chrześcijańskiego przy Instytucie Poradnictwa Chrześcijańskiego Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i Misja”.
Chrześcijanin; Kościół Zielonoświątkowy.
Problematyka:
 brak poczucia sensu życia, samotność,
 samoakceptacja, problemy z przebaczeniem sobie i innym,
 homoseksualizm (w aspekcie: niechciany pociąg do tej samej płci – mężczyźni),
 żałoba, poczucie straty, rozstania, zdarzenia traumatyczne,
 depresja,
 DDD, DDA,
 trudności w kontaktach społecznych,
 sytuacje kryzysowe, problemy rodzinne,
 problemy bycia we wspólnocie.

Przyjmuje w poniedziałki w godzinach 19.00 – 21.00.

Partnerzy