Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Zapraszamy od 6 marca 2017 na 12 cotygodniowych, dwugodzinnych, spotkań warsztatowych pomagających w odkryciu kierunku i powołania zawodowego.

 poniedziałki 17.30 – 19.30

Warsztaty dedykowane są:

 • osobom, które są na początku swojej drogi zawodowej i nie wiedzą, w którym kierunku kroczyć (maturzystów, studentów itp.),
 • matkom, które chcą powrócić na rynek pracy, ale szukają innego zatrudnienia niż dotychczas, także z powodów rodzinnych,
 • bezrobotnym, nie pracującym od jakiegoś czasu, którzy chcą dostrzec szansę w tej sytuacji, na znalezienie pracy, która byłaby zgodna z ich kompetencjami i doświadczeniami,
 • pracownikom, którzy chcą zmienić swoje miejsce pracy, lub szukają głębszego sensu w tym co robią zawodowo,
 • każdemu, kto chce poznać swoje mocne strony i talentów, które otrzymaliśmy od Boga.

Podczas warsztatów popracujemy nad:

 • przekonaniami na własny temat dotyczącymi funkcjonowania na rynku pracy,
 • stereotypami o rynku pracy i wewnętrznym lękom,
 • diagnozą poziomu umiejętności i kompetencji zawodowych oraz psychospołecznych, różnymi metodami – testowymi, kwestionariuszowymi, zadaniami, ćwiczeniami,
 • wzmacnianiem i rozwojem mocnych stron,
 • określeniem indywidualnych trudności w obszarze poszukiwania/ zmiany pracy,
 • wykreowaniem marki osobistej,
 • autoprezentacją przed potencjalnym pracodawcą (życiorys, list motywacyjny, rozmowa rekrutacyjna),
 • wyznaczeniem indywidualnego planu działania w obszarze poszukiwania pracy.

Na warsztatach będziemy stosować różne formy pracy coachingu grupowego (ćwiczenia, przykłady filmowe, studia przypadków, testy i kwestionariusze kompetencji), będziemy również dawać zadania domowe do zrealizowania między spotkaniami. Każde spotkanie rozpoczynamy i kończymy modlitwą, na warsztatach odwołujemy się również do kontekstu Biblijnego.

Terminy: poniedziałki, g. 17.30-19.30, daty: 6, 13, 20, 27.03; 3, 10, 24.04; 8, 15, 22, 29.05; 5.06,

Zgłoszenia: do 28.02 na maila integra@spch.pl oraz telefonicznie 697 011 207

Koszt: za całość 500 zł, z możliwością wpłaty w dwóch ratach. Pierwsza rata płatna przed pierwszym spotkaniem na konto 72203000451110000003355300

Miejsce: Centrum Pomocy Psychologicznej SPCh INTEGRA, ul. Wilcza 66/68, Warszawa

Prowadzą: Magdalena Wołkowicz Life & Business Advisor – counsellor chrześcijański, doradca zawodowy, coach, oraz Danuta Prot – life coach, counsellor chrześcijański

Partnerzy