Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

WARSZTATY BIBLIODRAMY

„Nowe oblicze miłosierdzia”
2 lipca, sobota, w godz. 9-18

BIBLIODRAMA to szczególna forma spotkania z Pismem Świętym.
Często czytając Słowo Boże zastanawiamy się, jak zbliżyć się do biblijnych bohaterów, jak dać się dotknąć Słowu tak, aby coś istotnego się w nas zmieniło, abyśmy w głębi naszego jestestwa doświadczyli nawrócenia. Właśnie bibliodrama dzięki bogactwu metod: dramowych, plastycznych, psychodramatycznych pozwala na to wyjątkowe osobiste doświadczenie kontaktu z rzeczywistością biblijną. W bibliodramie jesteśmy cali zaangażowani: nasze ciało, myśli, emocje i wyobraźnia, co pozwala nam w autentyczny i twórczy sposób wejść w głębsze poznanie nas samych, Boga i relacji z innymi w świetle Słowa Bożego.

W Roku Jubileuszowym Miłosierdzia zapraszamy do odczytania w swoim życiu na nowo ewangelicznych słów Jezusa, abyśmy modlili się nieustająco i z odwagą. Zapraszamy do odkrycia nowego oblicza Miłosierdzia, którym jesteśmy obdarowani!
Pomoże nam w tym przypowieść z Ewangelii św. Łukasza o upartej wdowie i nielitościwym sędzi (Łk 18, 1-8). Wędrując razem przez tekst z Ewangelii św. Łukasza zbliżymy się do jego bohaterów, by razem z nimi przyjrzeć się naszym postawom w życiu modlitwy i nie tylko: czy towarzyszy nam upór, pewność, zaufanie? Czy też modlimy się bez wiary? Czy na modlitwie i w życiu jesteśmy żebrakami czy też Osobą z godnością walczącą o swoje prawa? Czy to ja jestem żebrakiem przed Bogiem, czy też Bóg jest Żebrakiem mojego Miłosierdzia? Czy żyję w świecie sądów i ocen, które niszczą fundamentalną akceptację mojej osoby i innych? Jak walczę o swoje prawa?

Termin: 2 lipca, sobota, w godz. 9-18
Koszt: 120 zł płatne do 25.06 na konto: 72203000451110000003355300
Zgłoszenia: integra@spch.pl, 697 011 207
Prowadzenie: MAŁGORZATA ZASĘPA – lekarz psychiatra, lider bibliodramy, psychodramatysta. Od wielu lat prowadząca grupy wsparcia, terapeutyczne i rozwoju osobistego.
BEATA CHRUDZIMSKA – katechetka; lider bibliodramy, mgr filozofii i teologii UKSW, studia podyplomowe z duchowości – PWTW, studia doktoranckie z filozofii– Fryburg/Szwajcaria, studia doktoranckie z teologii – CTA „Pallottianum” UKSW, praktyka pastoralna – Salzburg/Austria.
Miejsce: Centrum INTEGRA, ul. Świętokrzyska 36, kl. II, sala szkoleniowa piętro VII

Jedna odpowiedź na „Warsztaty Bibliodramy 2.07.”

Partnerzy