Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Od zranienia w sferze swojej seksualności
do odzyskania witalności i szeroko rozumianej płodności osoby.
Pomoc terapeutyczna osobom
po doświadczeniach nadużycia seksualnego.
Warsztat z elementami wykładu dla osób pomagających

13.06.16, poniedziałek w godz. 17-20

Podczas warsztatów poruszymy między innymi kwestie:
• czym jest zranienie w sferze seksualności
• pomoc ofiarom nadużyć w sferze swojej seksualności w zarysie
• praca terapeutyczna nad odzyskiwaniem energii życiowej odpowiedzialnej za przekazywanie życia czyli nad zdrową seksualnością
• istotne elementy wywiadu i relacji terapeutycznej z pacjentem po nadużyciach seksualnych
• emocje blokujące szerokorozumianą płodność
• blokada na stosunki płciowe a zahamowanie wzrostu w kobiecości/ męskości
• podzielenie się doświadczeniem z pracy z konkretnymi pacjentami
• stosunek do swojego ciała po traumie wykorzystania lub molestowania seksualnego, przykłady
• psychosomatyka ofiar nadużyć seksualnych, przykłady
Termin: 13.06.16, poniedziałek w godz. 17-20
Zgłoszenia: integra@spch.pl, tel. 697 011 207
Koszt: 50 zł płatne do 8.06.16 na konto 72203000451110000003355300
Miejsce: Centrum Pomocy Psychologicznej SPCh INTEGRA, ul. Świętokrzyska 36, klatka II, piętro V
Prowadzi: Barbara Łubkowska, teolog, psychoterapeuta SPCH, organizator i współprowadzący rekolekcje dla osób zranionych w sferze swojej seksualności „Spójrzcie na Niego.” Współpracowała w tym temacie z czasopismami Niedziela, Przewodnik Katolicki i z Tygodnikiem Powszechnym.

Partnerzy