Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Life Advisor, dyplomowany doradca zawodowy, coach kariery, doradca psychologiczny i trener.

Uczestniczka Podyplomowych Studiów „Job coaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych „Kierowanie ludźmi” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Absolwentka Studium Poradnictwa Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oraz Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wykładowca Akademicki na studich podyplomowych „Doradztwo zawodowe i coaching kariery” Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie oraz warsztatów z Personal Brandingu – Wyższa szkoła Technik Informatycznych w Warszawie.

Certyfikowany psychometra badania kompetencji zawodowych metodą IP Career Coach (Way2Improve) oraz metodą CCQ – Kwestionariusza Kompetencji Zawodowych) (L.Grant). Certyfikowany Trener biznesu warsztatów trenerskich House of Skills
Trener umiejętności „miękkich”: komunikacja, asertywność, autoprezentacja, personal branding, sprzedaż, budowanie relacji, negocjacje.

Doradca psychologiczny/ coach kariery w procesach utraty oraz zmiany pracy, realizujący od ponad 15 lat projekty outplacementowe (zwolnień monitorowanych). W naszym Centrum Pomocy Psychologicznej prowadzi Akademię Rozwoju Zawodowego (10 spotkań, 2 godzinnych)

Świadczy wsparcie w zakresie:
– przechodzenia przez proces zmiany/ utraty pracy,
– pokonywania lęków i ograniczeń prowadzących do spełnienia zawodowego,
– przygotowywania dokumentów aplikacyjnych,
– przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej,
– aktywnego poszukiwania i poruszania się po rynku pracy,
– prezentacji przed pracodawcami,
– odkrywania talentów i potencjału zawodowego,
– budowania ścieżki rozwoju zawodowego i kariery,
– pomocy w rozwijaniu własnej działalności i budowaniu marki,
– budowania sieci wsparcia w biznesie (netoworkingu),
– coachingu managerskiego w rozwijaniu umiejętności kierowania ludźmi,
– budowaniu pozycji przełożonego/lidera,
– pomocy w rozwiązywaniu problemów zawodowych takich jak: konflikty między pracownikami, efektywna komunikacja, motywowanie pozapłacowe itp.

Ponad 15 letnie doświadczenie prowadzenia projektów outplacementowych tzw. zwolnień monitorwanych i wspierania zwalnianych pracowników przez aktywizację zawodową i Job coaching. Specjalistka w odkrywaniu potencjału zawodowego i talentów osobistych. Dotychczasowi klienci: zwalniani pracownicy – cukrowni mazowieckich, Japan Tobacco, Energis, MPWiK, Wedel, Danone, TP SA, CIECH, Bertelsman, Saint Gobain, Europejski Fundusz Leasingowy, Tesco, Eurolines, BNP Paribas bank.

 

Żyj tak jakbyś miał umrzeć jutro – rozwijaj się tak, jakbyś miał żyć wiecznie

Partnerzy