Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Dyplomowany doradca (counsellor) , absolwentka Studium Poradnictwa SPCh
Terapeuta I stopnia TSR – terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach
Duszpasterz De’Ignis
Prywatnie : żona od 20 lat i matka 3 dzieci ( 18, 16 i 11 lat)

Poradnictwem przedmałżeńskim, małżeńskim i rodzinnym zajmuję się od 15 lat. Doświadczenie zbierałam pracując w Family Life Mission (organizacji skupiającej chrześcijańskich doradców ). Obecnie prowadzę Poradnię Rodzinną w swojej parafii oraz jestem doradcą życia rodzinnego (Archidiecezja Warszawska). Obecnie – w trakcie certyfikacji, praca pod superwizją.

W szczególności świadczę pomoc w zakresie :
• trudności małżeńskich (kryzys w związku, problemy z komunikacją i rozwiązywaniem konfliktów, niezrozumienie potrzeb, utrata bliskości )
• trudności w zakresie wychowywania dzieci i nastolatków ( konsultacje dla Rodziców, trening umiejętności wychowawczych)
• poradnictwa przedmałżeńskiego
• problemów dotyczących bycia we wspólnocie

Udzielam konsultacji i wsparcia w poznawaniu i rozumieniu samego siebie oraz dokonywaniu zmian, a także w trudnościach z pogranicza psychologii i duchowości.
Spotykam się z osobami indywidualnymi oraz z parami. W pracy z klientami koncentruję się na poszukiwaniu efektywnych rozwiązań.

Przyjmuje w poniedziałki w godz. 15.00-19.00

 

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują współdziała we wszystkim dla ich dobra…
Rz 8, 28

Partnerzy