Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

psychoterapeuta i superwizor certyfikowany SPCh

Długoletnie wszechstronne doświadczenie w pracy z zaburzeniami:

  • nerwicowymi
  • psychotycznymi
  • psychosomatycznymi

Pomoc osobom pragnącym rzucić palenie. Towarzyszenie w rozwoju osobistym (psychika i duch).

Zainteresowania poza psychologią: turnieje szachowe w przeszłości, studiowanie Biblii w oryginale, wędrówki po górach.

Przyjmuje na psychoterapię indywidualną i małżeńską we wtorki w godz 16.00-20.00

Partnerzy