Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Warsztaty

Zapraszamy na spotkanie z psychologią pozytywną

30 maj g. 17.30 – 20
Co to jest psychologia pozytywna?
Co to jest szczęście?
Jak psychologia pozytywna ujmuje cnoty?
Jaki jest związek cnót z dobrostanem człowieka?
Jak emocje pozytywne wpływają na zdrowie i funkcjonowanie człowieka?
Jakie interwencje pozytywne można stosowa w praktyce?

Kiedy: 30 maj 2016 r., godz. 17:30 do 20
Koszt: 45 zł, płatne do 25.05 na konto 72203000451110000003355300
Zgłoszenia: integra@spch.pl, tel. 697 011 207
Miejsce: Centrum Pomocy Psychologicznej SPCh INTEGRA, ul. Świętokrzyska 36, klatka II, p. V

Prowadzenie: dr Aneta Dowgiert, członek pierwszej w Polsce Katedry Psychologii Pozytywnej, Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS. Prowadzi warsztaty, seminaria i ćwiczenia o tematyce zdrowia psychicznego, psychologii pozytywnej na studiach magisterskich i podyplomowych.

Od zranienia w sferze swojej seksualności
do odzyskania witalności i szeroko rozumianej płodności osoby.
Pomoc terapeutyczna osobom
po doświadczeniach nadużycia seksualnego.
Warsztat z elementami wykładu dla osób pomagających

13.06.16, poniedziałek w godz. 17-20

Podczas warsztatów poruszymy między innymi kwestie:
• czym jest zranienie w sferze seksualności
• pomoc ofiarom nadużyć w sferze swojej seksualności w zarysie
• praca terapeutyczna nad odzyskiwaniem energii życiowej odpowiedzialnej za przekazywanie życia czyli nad zdrową seksualnością
• istotne elementy wywiadu i relacji terapeutycznej z pacjentem po nadużyciach seksualnych
• emocje blokujące szerokorozumianą płodność
• blokada na stosunki płciowe a zahamowanie wzrostu w kobiecości/ męskości
• podzielenie się doświadczeniem z pracy z konkretnymi pacjentami
• stosunek do swojego ciała po traumie wykorzystania lub molestowania seksualnego, przykłady
• psychosomatyka ofiar nadużyć seksualnych, przykłady
Termin: 13.06.16, poniedziałek w godz. 17-20
Zgłoszenia: integra@spch.pl, tel. 697 011 207
Koszt: 50 zł płatne do 8.06.16 na konto 72203000451110000003355300
Miejsce: Centrum Pomocy Psychologicznej SPCh INTEGRA, ul. Świętokrzyska 36, klatka II, piętro V
Prowadzi: Barbara Łubkowska, teolog, psychoterapeuta SPCH, organizator i współprowadzący rekolekcje dla osób zranionych w sferze swojej seksualności „Spójrzcie na Niego.” Współpracowała w tym temacie z czasopismami Niedziela, Przewodnik Katolicki i z Tygodnikiem Powszechnym.

Zapraszamy psychoterapeutów, studentów psychoterapii oraz osoby pracujące w obszarach związanych z coachingiem i counselingiem do osobistego doświadczenia w ramach pracy w grupie genogramowej.

Termin: jesień 2016. Zainteresowanych zapraszamy do wstępnego zgłaszania się już teraz.

Analiza własnego genogramu stwarza możliwość przyjrzenia się, niejako z dystansu wzorcom relacji zaczerpniętym z rodziny pochodzenia. Częstokroć konfrontuje z pewnym podzbiorem przekonań, których w sobie świadomie nie sformułowaliśmy. Pomaga rozpoznawać ważne w życiu wartości i ich źródło. Uwidacznia źródła stosowanych sposobów komunikacji bezpośrednio wpływających na relacje z innymi, w tym – co szczególnie istotne – na relację psychoterapeuta/ coach/ counselor – pacjent/klient.

Doświadczanie grupy genogramowej umożliwia także korzystanie z zasobów uczestniczących w niej osób spostrzegających nasze opisy ze swojego, odmiennego od naszego sposobu przeżywania świata.
Ta wielość perspektyw pomaga stawiać pytania, przynosi odpowiedzi, ujawnia nieuświadomione zależności pomiędzy aktualnymi sposobami funkcjonowania a przekazami zawartymi w historii rodziny pochodzenia.

Z pozoru proste doświadczenie niesie w sobie ogromny potencjał poznania siebie. Odbywa się równocześnie na dwóch płaszczyznach: osobistego spotkania ze swoją historią i historią rodziny pochodzenia, jak również spotkania się z perspektywą innych współuczestników grupy.
Uczestniczenie w analizach genogramów znacząco rozwija rozumienie złożoności procesów kształtujących człowieka.

Plan ramowy:
Dzień 1 – Zapoznanie z uczestnikami grupy, wprowadzenie do techniki pracy z genogramem, zapoznanie z podstawowymi zasadami i symbolami wykorzystywanymi przy tworzeniu genogramu, rysowanie przez uczestników grupy własnych genogramów
Dzień 2 i 3 – Prezentacja i analiza genogramów poszczególnych uczestników grupy

Ilość osób w grupie: 6
Ilość godzin szkoleniowych możliwych do zaliczenia jako doświadczenie własne 27h.
Termin: jesień 2016, piątek 15-20, sobota 10-17.30, niedziela 10-17.30
Koszt: 1200 pln ( dla Członków i studentów SPCh 1100 pln) płatne do dnia 10.06. na konto SPCh nr: 72203000451110000003355300
Prowadzacy: Katarzyna Talmont – psychoterapeuta systemowy, superwizor SPCh oraz Anna Giblewska – psychoterapeuta analityczny
Zapisy: integra@spch.pl, tel. 697011207

Jeśli:
• przeżywasz w życiu wciąż te same trudności,
• masz zaniżoną samoocenę,
• czujesz się osamotniony i tęsknisz za zdrowymi relacjami,
• żyjesz żalem i poczuciem krzywdy,
• doświadczasz niemocy wobec siebie i swoich przyzwyczajeń,
• nie czujesz się wystarczająco kochany,
• chciałbyś uporządkować swoje życie,
• pragniesz zdrowej relacji z Bogiem
zapraszamy na warsztaty „Wreszcie żyć”- 12 kroków ku pełni życia

Inspirowane są one programem 12 kroków AA poszerzonym o psychologiczną i duchową refleksję. Bazują na chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, łączą rozwój duchowy i psychoedukację.

Warsztaty obejmują:
• cykl spotkań w grupie co tydzień, w czwartki w godzinach 17.00 – 19.00
od 5 maja 2016 przez około 14 miesięcy. Istnieje możliwość aby w ciągu 3 tygodni dołączyć do grupy.
• pracę osobistą nad 12 krokami z pomocą materiałów formacyjnych

Zgłoszenia: integra@spch.pl, 667 267 584

Przed zakwalifikowaniem do grupy prowadzone są bezpłatne konsultacje, na które umawia prowadząca.

Miejsce: Centrum Pomocy Psychologicznej INTEGRA,
ul. Świętokrzyska 36, kl. II, sekretariat: p. 5; sala: p. 7
Koszt: 40zł za jedno spotkanie, płatne z góry za miesiąc
Prowadząca: Barbara Wangler – pedagog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Zapraszamy na warsztaty

BĄDŹ PROAKTYWNY – WEŹ SWOJE ŻYCIE W SWOJE RĘCE

Czujesz, że mógł(a)byś zawojować świat? Masz w sobie chęć, ikrę, ale… Wciąż piętrzą się przeciwności, spotykasz niewłaściwych ludzi, ktoś rzuca Ci kłody pod nogi, w końcu się zniechęcasz… Ta passa może się odwrócić, ba, Ty możesz ją odwrócić.

Na warsztacie:

1. Dowiesz się, czemu bywa tak, że nasze starania przynoszą mierne, lub wręcz nie przynoszą żadnych rezultatów. Kluczem jest tu słowo „reaktywność”, to nasza nieefektywna postawa, którą nawykowo stosujemy na co dzień i która krzyżuje nam szyki. Dowiemy się, jak ją wyeliminować i zmienić swoje działania na skuteczne i satysfakcjonujące.

2. Poznasz kluczowy nawyk skutecznego działania – proaktywność, nie tylko dowiesz się, czym jest, ale jak ja stosować, aby być efektywnym.

3. Dowiesz się (i przećwiczysz!) się radzić sobie z przeciwnościami, „brać byka za rogi” i osiągać to, co chcesz i przy okazji naprawiać nasze relacje.

Warsztat ten oparty jest na modelu skutecznego działania opracowanego przez guru biznesu
Stephena R. Coveya.

Dla kogo? Na warsztat zapraszam wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym.
Kiedy: 11 maja 2016 roku, godz. 17:00 do 19:50
Koszt: 50 zł
Zgłoszenia: integra@spch.pl, tel. 697 011 207
Miejsce: Centrum Pomocy Psychologicznej SPCh INTEGRA, ul. Świętokrzyska 36, klatka II lok 24

Warsztat poprowadzi: IZABELA SARNA (Pracownia Transformacji RESTART), certyfikowana trenerka FRIS- style myślenia, absolwentka studiów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (specjalność: Praktyczna Psychologia Społeczna), dyplomowana trenerka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku INTRA, ponad 16 lat kieruje zespołem IT, pasjonatka rozwoju osobistego i zdrowego stylu życia, kobieta spełniona (i wciąż spełniająca się), żona z 15letnim stażem, mama siedmiolatka.

Bezpłatne konsultacje dla małżeństw i narzeczonych

poniedziałek 8.02.2016 w godz. 17-20
środa 10.02.2016 w godz. 17-20
zapisy: tel. 697 011 207

Warsztat dla małżeństw i narzeczonych
„DługoTRWALI” czyli jak odnowić i pogłębić więź małżeńską
piątek 12.02.2016, godz. 17.30-19.30

W relacji małżeńskiej spotykają się kobiecość i męskość – odmienne w wymiarze potrzeb i oczekiwań, a jednak potrafią się dopełniać. Jak trafnie odczytać potrzeby współmałżonka? Jak nauczyć się języka miłości, który skutecznie do Niej/do Niego przemówi?

Przymierze małżeńskie jest nierozerwalne. Jednak upływający czas i zmagania codzienności mogą obciążać lub spłycać więź pomiędzy małżonkami. Jak nie popaść w rutynę? Jak nie utracić tego, co najważniejsze? Jak pokonywać kryzysy i znowu odkrywać skarby? Jak trwać razem: długo i szczęśliwie? Wspólnie będziemy szukać odpowiedzi podczas warsztatu DługoTRWALI.

Tematyka warsztatu:
• Kobiecość i męskość – wzajemne zrozumienie potrzeb
• Pięć języków miłości – skuteczne okazywanie miłości
• Seksualność – różnorodne sposoby wzajemnego obdarowywania

Termin: piątek 12.02.2016, godz. 17.30-19.30
Zgłoszenia: integra@spch.pl, tel. 697 011 207
Koszt: 20 zł od pary dobrowolna darowizna na koszty organizacyjne
Miejsce: Centrum Pomocy Psychologicznej SPCh INTEGRA, ul. Świętokrzyska 36 lok 63
Prowadząca :
Agnieszka Kukier – counsellor, doradca życia rodzinnego, prowadząca kursy przedmałżeńskie, mężatka z 21 letnim stażem, matka trojga nastolatków.

JA I JEDZENIE: KARMIĘ CIAŁO CZY ZATYKAM DUSZĘ?
Edycja trzecia poszerzona programowo, start 16 maja

Cykl 6 cotygodniowych spotkań warsztatowych pomagających w poznaniu i zrozumieniu własnego stosunku do jedzenia, w szczególności tzw. jedzenia emocjonalnego, prowadzącego do zaburzeń jedzenia, niepokoju, nawyku zajadania stresu i przejadania się.

Dla kogo:
◊Dla tych, którzy obserwują u siebie silne pragnienie jedzenia w momentach intensywnych emocji, co zwykle kończy się podjadaniem żywności śmieciowej i wyrzutami sumienia.
◊Dla tych, którzy chcą świadomie żyć – właściwie karmić swoje ciało, a nie je „napychać” i „zatykać”.
◊ Dla tych, którzy wiedzą, że „za bardzo” i „za dużo” nigdy człowiekowi nie służy, a rozsądna samodyscyplina to ważna droga rozwoju osobistego człowieka.

„Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”
św. Jan Paweł II

Warsztaty przybliżą tematykę oraz umożliwią indywidualną pracę nad zagadnieniami:
• Autodiagnoza jedzenia emocjonalnego i identyfikacja jego „wyzwalaczy”
• Źródła i mechanizmy emocjonalnej potrzeby jedzenia oraz nieświadome schematy i nawyki
• Motywacja własna, przekonania i sabotażyści zdrowego stylu życia
• Praktyczne techniki i narzędzia do zmiany – by to co jemy nas karmiło, dając energię, radość i pokój. I byśmy zdrowo żywili się bezrefleksyjnie, nie poświęcając się temu przesadnie
• Elementy mentoringu w zakresie zdrowej żywności i odżywiania dla zdrowia

Na spotkaniach będą stosowane różne formy pracy (ćwiczenia w podgrupach, studia przypadków, testy), a także zadania indywidualne do doświadczenia między sesjami. Uczestnicy będą prowadzić dzienniki odżywiania i jedzenia emocjonalnego, monitorowane i opiniowane przez prowadzącą. Grupa maksymalnie 12 osób. Po zakończeniu warsztatów możliwość udziału w tematycznej grupie wsparcia.

Prowadząca: Marta Pawłowska – coach interdyscyplinarny, specjalizuje się w zdrowym żywieniu, komunikacji i relacjach międzyludzkich. Pierwszy diet coach akredytowany w Izbie Coachingu, specjalistka rozwoju osobistego, trener zdrowia rodziny i mentor żywieniowy. Swoje powołanie realizuje w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Terminy: 16.05, 23.05, 30.05, 06.06, 13.06 i 20.06 w godz. 17.30-19.30
Zgłoszenia: integra@spch.pl, tel. 697 011 207
Koszt: 360 zł płatne do 06.05.2016 na konto 72203000451110000003355300
Miejsce: Centrum Pomocy Psychologicznej SPCh INTEGRA, ul. Świętokrzyska 36, klatka II, piętro 5 i 7

Zapraszamy od 18 lutego 2016 na 10 cotygodniowych spotkań warsztatowych pomagających w odkrywaniu własnych mocnych stron i talentów oraz kierunków rozwoju zawodowego

Pierwsze spotkanie otwarte, bezpłatne ,
które umożliwi poznanie się z prowadzącymi, grupą i procesem

Podczas warsztatów poruszymy i popracujemy nad następującymi zagadnieniami:
• oceną poziomu motywacji do zmian (podjęcia/ zmiany pracy) oraz lęku przed zmianą,
• określeniem indywidualnych trudności w obszarze poszukiwania/ zmiany pracy,
• zdiagnozowaniem poziomu umiejętności i kompetencji zawodowych oraz psychospołecznych,
• wzmacnianiem mocnych stron,
• odkrywaniem talentów i powołania (także w kontekście chrześcijańskim),
• dookreśleniem kierunków rozwoju zawodowego,
• budowaniem marki osobistej,
• autoprezentacji przed potencjalnym pracodawcą,
• wyznaczenie indywidualnego planu działania.

Na warsztatach będziemy stosować różne formy pracy (ćwiczenia, przykłady filmowe, studia przypadków, testy i kwestionariusze kompetencji), będziemy również dawać zadania domowe do zrealizowania między spotkaniami.

Terminy: czwartki, g. 17.30-19.30, pierwsze, otwarte, bezpłatne: 18.02.16, kolejne 10 spotkań: 25.02, 3.03, 10.03, 17.03, 31.03, 7.04, 14.04, 21.04, 5.05, 12.05 – zakończenie
Zgłoszenia: integra@spch.pl, tel. 697 011 207
Koszt: za całość 400 zł płatne po pierwszym spotkaniu otwartym do 22.02.16  na konto 72203000451110000003355300
(w przypadku trudności finansowych możliwość wpłaty w 2 ratach)
Miejsce: Centrum Pomocy Psychologicznej SPCh INTEGRA, ul. Świętokrzyska 36 lok 63
Prowadzą: Magdalena Wołkowicz Life Advisor-doradca zawodowy, job coach, trener.
Ma ponad 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów outplacementowych (zwolnień monitorowanych) oraz diagnozie kompetencji zawodowych. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych „Doradztwo zawodowe i coaching kariery”.
Danuta Prot – Life Coach, counsellor (doradca psychologiczny)

Partnerzy